DDtext


Oversættelsesopgaver?   

                            Pga. travlhed må jeg henvise til mine kompetente kolleger i                       Translatørforeningen og hos Danske Translatører.Translatørvirksomhed